Projectfiche

Locatie Turnhoutsebaan (tussen Wisselstraat en van de Wervelaan)
Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Belangrijke partner = Pidpa

Aard van de werken

De verouderde riolering wordt helemaal vernieuwd en ineens aangepast naar een gescheiden rioleringsstelsel (regen- en afvalwater). Voor deze werken moet de baan volledig opengebroken worden. De ideale gelegenheid om de Turnhoutsebaan herin te richten met aandacht voor alle weggebruikers en met aandacht voor een verfraaiing van de winkelomgeving. 

Voorziene timing

In 2023 worden de randvoorwaarden van dit project bepaald en vastgelegd. Daarna start het echte ontwerpwerk.  

Luchtfoto Turnhoutsebaan

Weetje

Het belang van een goed ingerichte Turnhoutsebaan is niet te overschatten. Zowel voor bewoners, handelaars en horecazaken als de vele weggebruikers die er dagelijks passeren. We betrekken je bij dit dossier.