Rup Turnhoutsebaan Oost

Gemeente Schilde maakt een RUP Turnhoutsebaan Oost op. Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften op te stellen voor het gebied langs de Turnhoutsebaan tussen de antitankgracht en de gemeentegrens met Zoersel.

Het gebied van dit RUP bestaat uit verschillende zones. In een eerste zone zijn verschillende grote retailers actief. In de huidige versie van het RUP worden deze grote handelszaken gebundeld rondom een gemeenschappelijke parking met centrale in- en uitrit. Er wordt een aangename en kwalitatieve shoppingzone gecreëerd. De bestaande recreatiezone blijft behouden.

Door deze herstructurering wordt slimmer gebruik gemaakt van de beschikbare oppervlakte waardoor ruimte vrijkomt voor lokale kmo’s en de herbestemming van zonevreemde bedrijven.

In de woonzones langs de Turnhoutsebaan wordt gewerkt aan een aantrekkelijke ‘inkompoort’ voor Schilde. Er wordt maximaal ingezet op wonen. Ook het woonparkgebied aan de overzijde van de geherstructureerde handels-/KMO zone blijft enkel bestemd voor wonen maar met een zelfs nog flexibelere invulling.
Zo worden groepswonen, zorg- of kangoeroewonen en cohousingprojecten er mogelijk.

Huidige fase RUP: ontwerp en openbaar onderzoek

De gemeenteraad van Schilde stelde op maandag 21 juni het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Turnhoutsebaan Oost’ voorlopig vast. Nu volgt een openbaar onderzoek dat loopt van 16 augustus tot en met 14 oktober 2021.

Gelijklopend aan het openbaar onderzoek loopt een infomarkt die je kunt bezoeken aan het gemeentehuis.

Op dinsdag 14 september werd een digitaal infomoment georganiseerd. De presentatie en de veel gestelde vragen en antwoorden vind je hieronder.

Documenten bij deze fase van het RUP

De fysieke documenten kunnen ook na het maken van een afspraak ingekeken worden op de dienst ruimte op het gemeentehuis (Brasschaatsebaan 30 te Schilde) tijdens de openingsuren.

Grafisch Plan RUP TBO

Plan feitelijke en juridische toestand RUP TBO

Percelen plancompensaties RUP TBO

Stedenbouwkundige voorschriften RUP TBO

Procesnota RUP TBO

Toelichtingsnota RUP TBO

Presentatie infomoment openbaar onderzoek RUP TBO

Veel gestelde vragen en antwoorden RUP TBO

Vorige fases RUP

Publieke raadpleging en participatiemoment

  • De publieke raadpleging vond plaats van 18 maart 2019 tot en met 17 mei 2019. Tijdens deze periode kon feedback gegeven worden over de startnota (met bijlage) en de 1ste versie van de procesnota. 
  • Op 25 maart 2019 vond het publiek participatiemoment plaats. Het verslag hiervan vind je eveneens hieronder terug.

Scopingnota

  • De adviezen en inspraakreacties werden verwerkt in de scopingnota met bijlage. 
  • De scopingnota werd aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de adviesinstanties tijdens de plenaire vergadering op 17 december 2020.
  • De laatste aanpassing gebeurde naar aanleiding van de opmerkingen van het team MER. 

Alle drie de versies van de scopingnota en procesnota kun je hieronder raadplegen.

Startnota RUP TBO

Bijlage bij startnota RUP TBO

PROCESNOTA RUP TBO - versie 1

Verslag participatiemoment RUP TBO - 25 maart 2019

Scoping nota RUP TBO - versie 1

Bijlage scopingnota RUP TBO

Scoping nota RUP TBO - versie 2

Proces nota RUP TBO - versie 2

Scoping nota RUP TBO - definitieve versie

Proces nota RUP TBO - definitieve versie