Bellevuedreef

Bescherming van de ecologische waarde van de woonparken

'Schilde houT vol’ is een pilootproject met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse regering. Het project draait om het behoud van het groen in de gemeente. Een hele uitdaging in Schilde. Een groot deel van de gemeente bestaat immers uit woonpark, residentiële zone in een bosrijk gebied. Om deze woonparken en hun ecologische waarde te beschermen, zetten we in op het behoud van de bomen. De basisregel van ‘Schilde houT vol’ is eenvoudig; bomen behouden waar het kan en als kappen moet, volgt een nieuwe aanplant.

Woon jij in een woonpark?

Hoe jij jouw stukje natuur invult, is van cruciaal belang voor het behoud van het boskarakter van Schilde. Wat kan wel en wat doe je beter niet in woonparkgebied?

  • Binnen een perceel in een woonpark neemt de bebouwbare oppervlakte in de meeste gevallen maximaal 250 m² in beslag. Bijgebouwen zoals een tuinhuis, poolhouse of berghok horen daar ook bij.
  • Maximum tien procent van de perceeloppervlakte is de ‘intensieve zone'. Daar leg je bijvoorbeeld je gazon aan of creëer je speelruimte. Ook alle verharding zoals een oprit of een terras valt onder deze tien procent.
  • De overgebleven ruimte is jouw persoonlijke stukje bos.
    Hier mogen de bomen groot en oud worden. Aan hun voeten plant je geen planten uit het tuincentrum maar laat je de natuur haar vrije gang. Jouw bos groeit ook aan alle kanten van je perceel, enkel de toegangen mogen vrij blijven. Zo vormt jouw bos een mooi geheel met dat van je buren.

Proactieve controles

Het project ‘Schilde houT vol’ houdt in dat het lokaal bestuur proactief controleert of aan alle voorwaarden van je omgevingsvergunning is voldaan:

  • Werd de opgelegde waarborg van de vergunning gestort?
    Deze waarborg krijg je terug wanneer aan alle voorwaarden van je omgevingsvergunning is voldaan.
  • Staan alle bomen die je moest behouden er nog steeds en werd het verplichte aantal nieuwe bomen geplant?
  • Werd aan alle eventuele andere vergunningsvoorwaarden voldaan zoals de aanplant van groenbuffers, groenschermen, aanleg van groendak ... ?