Schilde start met aanvullende lokale contactopsporing

Bij eventuele plaatselijke uitbraken van het coronavirus in onze gemeente, willen we snel kunnen optreden. Daarom besloot de eerstelijnszone Voorkempen een lokaal COVID-team op te richten. Dit team helpt ons en onze buurgemeenten om plaatselijke uitbraken van besmettingen snel op te sporen en in te dammen.

Eerstelijnszone Voorkempen

Gemeente Schilde behoort tot de eerstelijnszone Voorkempen, samen met de gemeenten Malle, Brecht, Zoersel, Zandhoven en Wijnegem. Een eerstelijnszone is een samenwerkingsverband tussen alle zorg- en hulpverleners in de aangesloten gemeenten en de lokale besturen.

Aanvullend op de Vlaamse contactopsporing hebben we, samen met de andere gemeenten van de zone, besloten om een COVID-team op te richten. Dit team werkt op haar beurt samen met het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Wat doet gemeente Schilde extra?

  • We contacteren actief alle Schildense verenigingen, organisaties, horeca, scholen, ... en vragen hen om mogelijke besmettingen te melden. Daarna kunnen - in overleg met het COVID-team en de Vlaamse overheid - de nodige maatregelen genomen worden en kunnen de contacten en risico’s precies in beeld gebracht worden.  
  • We duiden een vertrouwenspersoon in de gemeente aan, die gedetailleerde informatie over besmettingen ontvangt om te bekijken of het om op zichzelf staande besmettingen gaat, dan wel om een mogelijke uitbraak van het virus. 
  • Tot slot kunnen huisartsen actief in de zone melding maken van situaties waarbij na een positieve test afzondering wordt opgelegd, maar waar er extra nood is aan hulp of ondersteuning. Onze maatschappelijk assistenten nemen dan met deze mensen contact op. 

Het is dus niet de bedoeling om de centrale contactopsporing te vervangen, maar de werking ervan - samen met de zorgverleners in de eerstelijnszone - te versterken.