Snoei hinderende beplanting

Hou voetpaden en rijwegen veilig -  snoei hinderende beplanting

Vanaf het voorjaar krijgen struiken, hagen en bomen flinke groeischeuten. Snoei tijdig en houd uw beplanting in toom, zodat ze voetgangers, fietsers, automobisten niet hinderen.

Wettelijke bepalingen

De minimumhoogte voor overhangend groen over de openbare weg is wettelijk vastgelegd:

  • voetpaden en fietspaden: minimaal 2,50 meter vrije hoogte
  • rijweg: minimaal 4,20 meter vrije hoogte

Takken die lager hangen, moet u dus verplicht snoeien. Bovenstaande regels gelden uiteraard ook voor hoekpercelen. Daarbij komt dat de beplanting tot een afstand van 5 meter - gemeten vanaf de hoek en aan beide kanten - maximaal 0,75 meter hoog mag zijn. Zo is de zichtbaarheid op een kruispunt optimaal.

U riskeert een GAS-boete tot 350 euro bij niet naleving van de wettelijke regels. Het volledige GAS-reglement kunt u raadplegen op www.schilde.be/gasreglement.