Vanaf vrijdag 6 juli: code rood in hele provincie Antwerpen

De gouverneur heeft beslist om een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren. In natuurgebieden geldt ook een rookverbod en een verbod om op welke manier dan ook vuur te maken. Het verbod gaat in op 6 juli en blijft van kracht tot de gouverneur het weer intrekt.
Vuurwerk is in Schilde altijd verboden zonder toestemming van de burgemeester.

Er is geen specifiek verbod voor barbecues. We raden u wel aan om nu extra voorzichtig te zijn.

Vind ik leuk