Veiligheidsmonitor 2018

Wat

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over uw (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Dit initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De resultaten worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen die in 2019 worden opgemaakt.

Selectie via wetenschappelijke steekproeftrekking

Vanaf midden maart worden vragenlijsten verstuurd naar heel wat inwoners van de politiezone. Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alles wordt nog eens duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Ontvangt u binnenkort een vragenlijst?

Gelieve deze in te vullen en de nodige tijd te nemen om de vragen te beantwoorden. Bedankt voor uw medewerking!

 

Meer informatie
Evelyn Tiebos, Lokale Politie Voorkempen
03 210 42 02, Evelyn.Tiebos [at] police.belgium.eu

Vind ik leuk