Voor al uw vragen rond rioleringen en grachten

Vanaf 1 juli 2018 kunt u bij Pidpa terecht
met alle vragen rond riolering en grachten

Pidpa en drinkwater is een gekende combinatie.
Daarnaast is Pidpa ook actief op het vlak van rioleringen en grachten.

Pidpa factureert zoals voorheen voor de levering van drinkwater, de afvoer en de zuivering van het afvalwater.
De prijs van de saneringsbijdrage verandert niet.

Vanaf 1 juli 2018 zorgt Pidpa in Schilde voor:

  • de aanleg en onderhoud van het rioleringsstelsel, incl. pompstations
  • het uitvoeren van nieuwe huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet
  • het reinigen van straatkolken
  • het beheren van de grachten die hemelwater van woningen afvoeren naar waterlopen
  • het plaatsen, controleren en onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)
  • het uitbouwen van een volledige databank van het gemeentelijk rioleringsnet
  • het verzorgen van 24/7 wachtdienst op het nummer¬†0800 90 300

Meer informatie
0800 90 300 (gratis)
riolering [at] pidpa.be
www.pidpa.be