Projectfiche

Locatie Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg vanaf het kruispunt met de Turnhoutsebaan tot de grens met Ranst
Opdrachtgever Pidpa
Lokaal bestuur Schilde
Aard van de werken
  • Gescheiden rioleringsstelsel (subsidieprogramma Vlaamse MilieuMaatschappij)
  • Vernieuwen wegen inclusief aanleggen fietsinfrastructuur (subsidieprogramma fietsinfrastructuur provincie Antwerpen)
Timing Update januari 2023 - op dit moment lopen er nog een aantal juridische procedures waardoor de geplande werken nog niet kunnen starten. 

Veelgestelde vragen

Toelichting bewoners

Op 22 april 2021 werd deze presentatie gegeven aan de bewoners. 

Ontwerpplannen

Legende

Riolering Oelegemsteenweg

Riolering Puttenhoflaan

Riolering Schoolstraat

Wegenis Oelegemsteenweg

Wegenis Puttenhoflaan

Wegenis Schoolstraat