Kaart

Van 9 tot en met 20 augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet in augustus een structureel onderhoud op de Gillès de Pélichylei en Brasschaatsebaan (N121) in Schilde. De voorbije jaren werden hier langs weerszijden al veilige fietspaden aangelegd. Nu is de rijweg nog aan de beurt. Het wegdek tussen de Veldlei en de Heidedreef krijgt een nieuwe asfaltlaag en de riooldeksels worden er vervangen. 

Planning

Het onderhoud is ingepland van 9 tot 20 augustus. In de eerste week, van 9 tot 13 augustus vervangt de aannemer de riooldeksels. In de tweede week, van 17 tot 20 augustus, wordt de rijweg vernieuwd:

  • dinsdag 17 en woensdag 18 augustus: verwijderen van de oude asfaltverharding
  • donderdag 19 augustus: asfalteren tussen Heidedreef en Dreef van Duyvendael (inclusief kruispunt)
  • vrijdag 20 augustus: asfalteren tussen Dreef van Duyvendael en Veldlei (inclusief kruispunt) en aanbrengen wegmarkeringen in de volledige werfzone.

Verkeerssituatie tijdens de werken

Tijdens de werken is de Gillès de Pélichylei/Brasschaatsebaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Er geldt een omleiding in beide richtingen via de N121 – Wijnegemsesteenweg – N12. Fietsers ondervinden geen hinder van de werken. 

Meer info

Alle info over de werken en een grotere versie van het omleidingsplan vind je op www.wegenenverkeer.be/Schilde.

Heb je nog vragen?