Ophogen of afgraven van het terrein

Wat

Het ophogen of afgraven van een terrein is in principe vergunningsplichtig.

Voor een reliëfwijziging is geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  1. het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of overstromingsgevoelig gebied
  2. de aard of functie van het terrein wijzigt niet
  3. het volume van de reliëfwijziging is kleiner dan 30 m³ per goed
  4. de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter
  5. de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen en mag de natuurlijke waterafloop tussen percelen niet belemmeren.

Hou ook rekening met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingen of stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving die op het perceel van toepassing is. Het aanbrengen van reliëfwijzigingen is daarin vaak niet toegestaan.
 

Hoe

Procedure

Afhankelijk van uw project volgt uw dossier de gewone of vereenvoudigde procedure.

De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor beperkte stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is en beperkte veranderingen van inrichtingen die al een vergunning hadden. Als een openbaar onderzoek vereist is, volgt uw dossier de gewone procedure.
 

Prijs

Een dossier indienen is gratis. Hou wel rekening met eventuele waarborgen en verzendingskosten bij een openbaar onderzoek.
 

Regelgeving