Paddenoverzet

Vrijwilligers zetten jaarlijks meer dan duizend padden de straat over

 • Wanneer? 
  • Elk jaar in maart en april en dat al sinds 2006.
 • Waar? 
  • Ter hoogte van De Pont in Schilde.
 • Waarom?
  • Voorkomen dat de diertjes door gemotoriseerd verkeer platgereden worden.
 • Hoe?
  1. Op de berm in De Pont zijn al witte schermen ingegraven die verhinderen dat de diertjes zelf de straat oversteken.
  2. Langs deze schermen staan op regelmatige afstanden emmers als een val ingegraven.
  3. Vrijwilligers halen in de avonduren de diertjes uit de emmers, kijken welke soort het precies is, tellen ze en laten ze vervolgens vrij aan de overkant van de straat in de berm. 
    
 • Resultaat
  • Zonder overzetactie zou ruim 20% van de amfibieën de overkant niet gehaald hebben.

OPROEP - Doet u ook mee?
Ook dit jaar wordt een overzetactie gepland. Omdat zo’n overzetactie de inzet vereist van vele vrijwilligers, jong en oud, roepen we u hierbij op om als vrijwilliger mee te werken aan de komende overzetactie.

Reden van de paddentrek 
Padden overwinteren onder afgevallen bladeren. Als de zon voldoende warmte geeft (ongeveer 8°C) en het is vochtig weer, dan verhuizen de padden massaal naar paarplaatsen. Dat gebeurt meestal in de periode van januari tot eind april. De paddentrek is het meest actief tussen 18 en 23 uur ’s avonds. De rijsnelheid van voertuigen veroorzaakt meer slachtoffers dan het platrijden door de banden zelf. Dat komt door het aanzuigeffect dat ontstaat tegen de onderzijde van het chassis.