Praktisch

Containers met een unieke chip met code die verwijst naar

 • het soort container: huisvuil (grijs) of gft+ (groen)
 • het volume (in liters)
 • uw adres (en busnummer)

Betalingsuitnodiging met voorschot

 • eerste betalingsuitnodiging voorschot, te storten op een speciale diftar-rekening
 • bij elke ophaling worden de kosten (nettogewicht afval) afgetrokken van het voorschot
 • komt uw voorschot onder het drempelbedrag, dan krijgt u een nieuwe betalingsuitnodiging
 • daalt uw voorschot onder het miniumumbedrag, dan wordt uw afval niet meer opgehaald
 • betaal onmiddellijk als u een betalingsuitnodiging ontvangt

Diftar met automatisch wegen

 • zet de volle container buiten de avond voor de ophaling
 • de ophaalwagen leest de chip
 • het systeem controleert het saldo op uw diftarrekening
  • saldo boven het minimumbedrag: de container wordt vol gewogen, leeggemaakt en opnieuw gewogen. U betaalt alleen voor het netto afval dat in de vrachtwagen is gevallen.
  • saldo onder het minimumbedrag: de container wordt niet leeggemaakt. U stort onmiddellijk een nieuw voorschot zodat het saldo van uw diftarrekening weer boven het drempelbedrag komt.

Afvalcontainers aanvragen of wisselen en opzeggen

Wat wordt in de kosten verrekend?

 1. Gebruiksrecht: voor het gebruik van een container betaalt u een vast bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van uw container.
 2. Bedrag per lediging: u betaalt een vast bedrag per keer dat u de container aanbiedt. Ook dit is afhankelijk van de grootte van uw container.
 3. Bedrag per kilogram (de hoeveelheid aangeboden afval): gft+ is goedkoper in verwerking dan huisvuil. Daarom betaalt u hiervoor ook minder.

Tarieven (via Igean)