Praktisch

Containers met een unieke chip met code die verwijst naar

 • het soort container: huisvuil (grijs) of gft+ (groen)
 • het volume (in liters)
 • uw adres (en busnummer)

Betalingsuitnodiging met voorschot

 • eerste betalingsuitnodiging voorschot, te storten op een speciale diftar-rekening
 • bij elke ophaling worden de kosten (nettogewicht afval) afgetrokken van het voorschot
 • komt uw voorschot onder het drempelbedrag, dan krijgt u een nieuwe betalingsuitnodiging
 • daalt uw voorschot onder het miniumumbedrag, dan wordt uw afval niet meer opgehaald
 • betaal onmiddellijk als u een betalingsuitnodiging ontvangt

Diftar met automatisch wegen

 • zet de volle container buiten de avond voor de ophaling
 • de ophaalwagen leest de chip
 • het systeem controleert het saldo op uw diftarrekening
  • saldo boven het minimumbedrag: de container wordt vol gewogen, leeggemaakt en opnieuw gewogen. U betaalt alleen voor het netto afval dat in de vrachtwagen is gevallen.
  • saldo onder het minimumbedrag: de container wordt niet leeggemaakt. U stort onmiddellijk een nieuw voorschot zodat het saldo van uw diftarrekening weer boven het drempelbedrag komt.

Als uw afval niet in de DIFTAR- container kan, zijn er twee mogelijkheden:

 • u bergt het afval tijdelijk op en geeft het de volgende keer mee
 • u maakt uitzonderlijk gebruik van een extra huisvuilzak 

Deze extra vuilzak moet 2 werkdagen voor de ophaling aangevraagd worden op het gratis nummer 0800 1 46 46. U mag slechts 1 zak per ophaling aanbieden en dit maximum 4 keer per jaar. Deze zak moet naast de volledig gevulde huisvuilcontainer worden aangeboden. Een extra huisvuilzak die niet in combinatie met een volle huisvuilcontainer wordt aangeboden, zal niet worden opgehaald.

Dit moet geen zak van de gemeente zijn maar moet wel vlot in de container passen. Ook dit huisvuil wordt namelijk gewogen. Na lediging van de ‘normale’ container wordt deze zak in uw container geplaatst en wordt deze opnieuw gewogen. U betaalt voor deze ophaling maar 1x de ledigingskost, maar u betaalt wel de verwerkingskost voor de totale hoeveelheid afval.

Afvalcontainers aanvragen of wisselen en opzeggen

Wat wordt in de kosten verrekend?

 1. Gebruiksrecht: voor het gebruik van een container betaalt u een vast bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van uw container.
 2. Bedrag per lediging: u betaalt een vast bedrag per keer dat u de container aanbiedt. Ook dit is afhankelijk van de grootte van uw container.
 3. Bedrag per kilogram (de hoeveelheid aangeboden afval): gft+ is goedkoper in verwerking dan huisvuil. Daarom betaalt u hiervoor ook minder.

Tarieven (via Igean)