Mensen aan het vergaderen

Bouw mee aan onze openbare wegen, fietspaden, gebouwen en rioleringen

Wij zoeken een integere medewerker die focust op het algemeen belang, die sociaal en communicatief vaardig is en beschikt over een technische bagage.

 • Je coördineert het volledige proces openbare werken die niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, van het advies over uitbesteding tot de oplevering en evaluatie van de werf.
 • Je maakt lastenboeken voor openbare werken samen met studiebureaus en architecten en bewaakt de kwaliteit van de geleverde werken door werfoverleg en werftoezicht.
 • Je beheert de budgetten en bent aanspreekpunt voor interne en externe partners voor je projecten.
 • Je draagt op een positieve manier de realisaties op gebied van openbare werken uit, zowel via inwonersparticipatie, rapportage aan het bestuur als in de relaties met andere overheden en nutsmaatschappijen.
 • Geïndexeerd bruto maandloon: min. 3.170,07 - max. 5.578,45 euro
 • Alle overheidservaring en max. 10 jaar relevante ervaring in de privésector tellen mee voor de berekening van het loon.
 • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, glijdende werkuren, permanente bijscholing voor je vakgebied.
 • Contractueel, voltijds (38/38)
 • Onbepaalde duur

Wie kan zich kandidaat stellen? 

Kandidaten in het bezit van een masterdiploma of een diploma van universitair onderwijs of een diploma hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Hoe stel je je kandidaat?

Bezorg je cv, motivatiebrief en een kopie van je masterdiploma of gelijkgesteld diploma via onderstaand formulier. 

Stel je kandidaat
 • Schriftelijke proef: donderdag 4 november 2021 om 19 uur, gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
 • Mondelinge proef: donderdag 18 november 2021
 • Psychotechnische screening voor de twee best scorende kandidaten

Omschrijvingsdocument projectleider openbare werken (externe kandidaten)

Omschrijvingsdocument projectleider openbare werken via bevordering naar A1-A3-functie (interne kandidaten)

Omschrijvingsdocument projectleider openbare werken interne mobiliteit (interne kandidaten)