Recyclagepark

Recyclagepark Rozenhoek Schilde

Het recyclagepark van Schilde kreeg een grondige een make-over. Het werd niet alleen groter, maar kreeg ook een weegbrug. Groter betekent onder andere meer ruimte om te lossen. Het nieuwe recyclagepark is gebruiksvriendelijker en veiliger. Voor de medewerkers van het recyclagepark én voor u!

Waar is het?

Recyclagepark 
Rozenhoek 6
2970 Schilde

Bereid u voor en win tijd

  1. Sorteer uw afval op voorhand. Dat is handiger en werkt veel sneller.
  2. Neem uw identiteitskaart of toegangskaart* mee.
  3. Neem uw bankkaart of kredietkaart mee. Contant betalen kan niet.

* Een toegangskaart is onder meer nodig voor verenigingen, scholen, voor mensen die een tweede verblijf of eigendom hebben in Schilde. Vraag ze aan bij de dienst grondgebiedszaken, Brasschaatsebaan 30, 03 380 16 11. Ondernemers en KMO’s vragen vooraf een toegangskaart vooraf aan bij  IGEAN.

Tarieven en toegelaten afval

Gratis

papier en karton klein gevaarlijk afval (kga)
pmd autobanden
glas (behalve vlak glas) zuivere piepschuim
metaal zuivere plastic folie
harde kunststoffen textiel
afgedankte elektrische toestellen
met opsplitsing: tv's en monitoren - kleine aparaten
plastic bloempotten en plantentrays
herbruikbare goederen kaarsresten en kurken stoppen

 

Te betalen (weegbrug)

Grofvuil 0,25 euro/kg
Gemengd bouw- en sloopafval 0,25 euro/kg
Asbesthoudend afval (eerste 1.000 kg is gratis) 0,25 euro/kg
Grond 0,04 euro/kg
Kalkplaten en cellenbeton 0,04 euro/kg
Vlak glas 0,04 euro/kg
Zuiver steenpuin 0,04 euro/kg
Hout 0,04 euro/kg
Groenafval, snoeihout en boomstronken, beperkt tot 2.000 kg/jaar/gezin (eerste 400 kg is gratis) 0,04 euro/kg
Groenafval, snoeihout en boomstronken, vanaf 2.000 kg/jaar/gezin 0,08.euro/kg

 

Niet toegelaten: huisvuil

Met huisvuil kunt u niet terecht op het recyclagepark. Het hoort in de grijze container en wordt bij u thuis opgehaald.
Huisvuil is het afval dat na sortering overblijft en dat in uw huisvuilcontainer past. Past het niet in uw huisvuilcontainer ook al verkleinde of demonteerde u het, dan is het grofvuil en kunt u er wel mee terecht bij het recyclagepark. Dan gelden de tarieven in bovenstaande tabellen.

IGEAN recyclageparken waar u terecht kunt

Voortaan kunt u terecht in elf IGEAN recyclageparken van 'regio noord'. Dat zijn de recyclageparken van Sint-Job-in-‘t-Goor, Brasschaat, Zoersel, Brecht, Sint-Lenaarts (enkel nietbetalend gedeelte), Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel en uiteraard Schilde.

KMO's en zelfstandige ondernemers

KMO’s en zelfstandige ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden met bedrijfsafval terecht op het recyclagepark. Er gelden wel andere tarieven. Vraag vooraf een toegangskaart aan bij IGEAN.
 

Aanvraag toegangsbewijs voor tweede verblijf, scholen, verenigingen, ... .

Bepaalde personen of groepen kunnen voor een beperkte duur toegang krijgen tot het recyclagepark (beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2017).
Klik hier of u in aanmerking komt. 

Bekijk ook de vraag en antwoord-pagina.