Seniorenraad

Wat

De Seniorenraad

 • behandelt alle kwesties in onze gemeente die de senioren aanbelangen
 • kan op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente voorstellen formuleren
 • staat in voor het bevorderen van de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg.
 • stimuleert en bevordert de inspraak en de participatie van de senioren
 • stimuleert en promoot activiteiten van en voor senioren.
   

Samenstelling

 • voorzitter
 • ondervoorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • vertegenwoordigers van de verschillende seniorenverenigingen.
 • schepen bevoegd voor seniorenbeleid
 • voorzitter van het OCMW of zijn afgevaardigde
 • een personeelslid van het OCMW
 • een personeelslid van de gemeente
 • eventueel externe deskundigen
 • eeden met een politiek mandaat op gemeentelijk vlak (max 1 per politieke partij)
 • 1 afgevaardigde van de serviceflats Molenstraat
 • 1 afgevaardigde van het rusthuis/serviceflats Sint- Lodewijk
 • 4 leden 55+ die ten individuele titel zetelen in de seniorenraad
   

Verslagen en adviezen

De verslagen zijn op te vragen via senioren [at] schilde.be

Statuten

U kunt hieronder de statuten van de seniorenraad raadplegen.