Slopen, tijdelijke handelingen en constructies

Wat

Voor het slopen van gebouwen en constructies moet u een vergunning aanvragen.

Sommige afbraakwerken zijn vrijgesteld van vergunning:

 • slopen of verwijderen van zaken waarvan de plaatsing vrijgesteld is van vergunning
 • volledige afbraak van een vrijstaand bouwwerk of constructie, voor zover dit:
  • niet opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed
  • niet groter is dan 100 m²
  • geen bijzonder belang heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde heeft, als referentie dient voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdraagt tot het gevoelen van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren.

Meer informatie vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen.

Hoe

Hebt u toch een vergunning nodig?

 1. U dient een aanvraag in via het omgevingsloket. Voeg minimaal een inplantingsplan en drie recente foto’s als bijlage toe. Meer informatie over de bijlages vindt u in het normenboek voor digitale aanvragen met of zonder architect.
 2. Slaagt u er niet in de aanvraag digitaal in te dienen? Maak dan een afspraak met de dienst grondgebiedzaken om u te laten begeleiden. Breng het volgende mee:
  1. Allle informatie over de dossiersamenstelling vindt u in het normenboek voor digitale aanvragen
  2. Uw identiteitskaart en de pincode
  3. U heeft ook een e-mailadres nodig

Procedure

Afhankelijk van uw project volgt uw dossier de gewone of vereenvoudigde procedure.

De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor beperkte stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is en beperkte veranderingen van inrichtingen die al een vergunning hadden.
Als een openbaar onderzoek vereist is, volgt uw dossier de gewone procedure.

Prijs

Een dossier indienen is gratis. Hou wel rekening met eventuele waarborgen en verzendingskosten bij een openbaar onderzoek.

Regelgeving

Website Ruimte Vlaanderen - vrijstelling vergunningsplicht