Sluikstort

Belasting en boete voor sluikstorten

  • Belasting voor sluikstorten.
    Zie het politiereglement bij 'reinhouden van de openbare weg (hoofdstuk 4)' en het 'verontreinigen van parken' (hoofdstuk 5). 
     
  • Boete voor sluikstorten.
    Dit kunt u lezen in het GAS-reglement.

Melden

Sluikstort melden doet u bij de dienst milieu.