Literair banket
Stijn Streuvels is een van de vele Vlaamse schrijvers die Albert Van Dyck leert kennen via Emmanuel de Bom, ‘de Mane’ voor de vrienden. Wanneer de hoofdbibliothecaris van de Antwerpse stadsbibliotheek in 1928 zestig wordt, is dat een goede gelegenheid om heel wat culturele bekenden te verzamelen voor een groot banket. Een deel van het gezelschap is al jaren goed bevriend. Ze treffen elkaar in rokerige vertrekken of trekken eropuit voor wandelingen op den buiten.


De Mane en den Al-Beer ondernemen samen zelfs heel wat buitenlandse reizen. Die voeden de zoekende geest van Van Dyck en sterken hem in zijn kunstenaarschap. Als De Bom alleen in het buitenland is, bericht hij zijn vriend over wat er te zien en te beleven is. In 1929 stuurt hij een wel zeer opmerkelijk kaartje uit het Rome van Mussolini. 

 

Op de groepsfoto van het banket voor ‘de Mane’ zijn te herkennen: Lode Zielens, Jan Denucé, Lode Verhees, Albert Van Dyck, Stijn Streuvels, Top Naeff, Frans Mijnssen, Pieter de Mets, Emmanuel de Bom zelf, Arnold Sauwen, Marten Melsen, Leo Simons, Lode Baekelmans, Annie Salomons, Lode Seghers, Arthur Claus, Herman Robbers, Frans Verschoren, Simon Goossens, Jozef Muis, August Van Cauwelaert en Willem Gijssels (Collectie Museum Albert Van Dyck).

 

Willem Gijssels, Albert Van Dyck, Lode Zielens, Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom tijdens een wandeling langs de Scheldeboorden (Collectie Museum Albert Van Dyck).

 

Postkaart van Emmanuel de Bom aan Van Dyck uit Rome, 1929 (Collectie Museum Albert Van Dyck).

 

Postkaart van Emmanuel de Bom aan Van Dyck uit Rome. Keerzijde met de beeltenis van Benito Mussolini (Collectie Museum Albert Van Dyck).