Schaakkring Boris Spassky

Schaakkring Boris Spassky Schilde is een toffe schaakclub voor jong en oud waar zowel de occasionele amateur schaker als de iets ambitieuzere competitieschaker aan hun trekken komen. Naast interne toernooien worden ook met de regelmaat van de klok leuke avonden georganiseerd rond van alles dat met schaak heeft te zien, zoals o.a. probleemschaak en het jaarlijkse en unieke “(P)FOPS”. Ook is onze club actief met meerdere ploegen in allerhande interclub competities en toernooien.

Vrienden van de Fotografie vzw - VvdF vzw

"Vrienden van de Fotografie" is een fotoclub die opgericht is in 2008 door een aantal fotoliefhebbers die een fotocursus volgden in 's-Gravenwezel en graag hun kennis met anderen wilden delen.
We vergaderen tweemaal per maand in Werf44 (Schilde). Tijdens deze bijeenkomsten worden bepaalde technieken en inzichten bijgebracht door eigen mensen en door gastsprekers. Ook fotobespreking komt aan bod. Er worden regelmatig foto-uitstappen georganiseerd.

Davidsfonds Schilde - 's Gravenwezel

Davidsfonds Schilde – ‘s Gravenwezel is een lokale vereniging die staat voor cultuurbeleving in ruime zin. Zij ressorteert onder de Vlaamse cultuurbeweging Davidsfonds vzw. Davidsfonds vzw is een sociaal-culturele netwerkorganisatie, actief in Vlaanderen en Brussel. Dankzij plaatselijke afdelingen, gestoeld op vrijwilligers, is deze ook lokaal verankerd.

Uyt Jonsten Versaemt

Uyt Jonsten Versaemt (in 't kort UJV) is een gemengd koor dat sinds 1968 in Schilde bestaat. Ons repertoire is zeer gevarieerd en gaat van klassieke werken over folk naar evergreens en moderne muziek.

De kennis van notenleer is geen must, belangrijker is dat iedereen in een prettige sfeer samen streeft naar een zo goed mogelijke uitvoering van de gekozen liederen. Momenteel richten we ons minder op het klassieke genre, maar staan open voor de meer populaire muziek.

K.H. Takjes Worden Boomen Schilde

De Koninklijke harmonie "Takjes Worden Boomen", voor insiders "TWB", werd gesticht in 1895. Een noemenswaardige leeftijd voor een muziekmaatschappij met een zeer jong hart. De doelstelling van de vereniging is muzikanten van alle leeftijden de kans te geven hun muzikaal talent onder kundige leiding verder, in groepsverband, te ontwikkelen.

Markant Schilde Actief

Markant is een netwerk van en voor vrouwen. Wij moedigen vrouwen aan om ondernemend in het leven te staan. Wij leveren een bijdrage aan een duurzame en inclusieve samenleving door een aanbod van culturele, leerrijke, verbindende en maatschappelijk georiënteerde activiteiten.

Markant inspireert vrouwen tot een geëngageerde en ondernemende levenshouding. Daarvoor moeten zij niet noodzakelijk ‘ondernemer’ zijn, maar wel ‘ondernemend’. Ontmoeting en uitwisseling kunnen deze basisattitude verder aanscherpen of ontwikkelen: vrouwen inspireren andere vrouwen.

Gezinsbond 's-Gravenwezel

Jouw gezin, daar doen we het allemaal voor!

De Gezinsbond is er voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Voor gezinnen met één, twee of meerdere kinderen. Voor eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. Voor plus-, zorg- of adoptieouders. En voor grootouders.

Je mag op ons rekenen, in elke levensfase. We zijn er voor jou!

Met advies, voordelen en activiteiten. Dag in, dag uit werken we aan een gezinsvriendelijke samenleving. Vanuit onze visie ijveren we voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Ummagumma vzw

Het doel van deze vereniging is te zorgen dat mensen die hun tweede jeugd beleven elkaar kunnen ontmoeten in een creatieve omgeving om zo te genieten van de vreugde van het leven en samenleven. Dit doen we door mensen te verbinden met elkaar, met de wereld van nu en met hun eigen creatieve energie.

Landelijke gilde Schilde - 's-Gravenwezel

Landelijke Gilden verenigt in Vlaanderen 69.000 leden en hun gezin in 905 plaatselijke landelijke gilden.
Landelijke Gilde Schilde - 's-Gravenwezel telt meer dan 70 leden.
We werken nauw samen met andere plattelandsbewegingen zoals FERM, LRV en bedrijfsgilde.

Kaartclub Krommenaas

KaartersKolleKtief Krommenaas werd opgericht in 2017 met als voornaamste doel het kaartspel in het algemeen en het wiezen, kleurenwiezen en rikken in het bijzonder levend te houden door het aanleren en beoefenen van deze kaartspelen. Kaartclub Krommenaas moedigt zijn leden aan om deel te nemen aan regionale en nationale (club)kampioenschappen in bovenvermelde kaartdisciplines.

Kaartliefhebbers zijn van harte welkom tijdens onze open kaartnamiddagen op maandag en woensdag, telkens van 13 tot 16 uur in de cafetaria van het Molenerf, Molenstraat 70 te 2970 Schilde.

PASAR Schilde - 's-Gravenwezel

PASAR Schilde - 's-Gravenwezel organiseert allerlei activiteiten zoals wandelingen, fiets, uitstappen, georganiseerde bezoeken ... Onze leden ontvangen het PASAR magazine en forse kortingen op een 100-tal toeristische attracties. Niet-leden zijn ook van harte welkom.