Financiële toelage grote gezinnen

Wat 

Elk jaar kunnen gezinnen met drie of meer kinderen ten laste rekenen op een financiële toelage van de gemeente (zogenaamde 'ristorno') om tegemoet te komen in de algemene kosten.
 

Bedrag van de toelage

  • 3 kinderen ten laste: 80 euro per jaar
  • 4 kinderen ten laste: 130 euro per jaar
  • 5 of meer kinderen ten laste: 200 euro per jaar
Voorwaarden 
  • het gezin heeft drie of meer kinderen ten laste
  • voor deze toelage is een kind ten laste van zodra de aanvrager voor dat kind recht heeft op kinderbijslag
  • om in aanmerking te komen moeten de kinderen die op het aanvraagformulier worden vermeld hun hoofdverblijfplaats in Schilde op het adres van de aanvrager hebben
  • een referentieadres komt niet in aanmerking
  • gedeelde huisvesting komt niet in aanmerking
Hoe 

De periode van indienen voor de premie van 2018 is afgelopen. De uitbetaling van de premie is voorzien voor einde december 2018.

Wanneer er een nieuwe indienperiode is (ongeveer augustus 2019), vindt u het formulier op deze pagina.