Totaaloverzicht coronamaatregelen

Deze coronamaatregelen zijn geldig op het grondgebied van gemeente Schilde:

UPDATE 27 AUGUSTUS 2020

SOCIALE CONTACTEN en SAMENSCHOLINGEN

 • Bubbel van 5
  Elk huishouden mag maximum 5, steeds dezelfde personen, ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.
   
 • Samenscholingen: Maximum 10
  Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
   
 • Georganiseerde activiteiten: maximum 50 
  • Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
   • de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
   • de zomerkampen en -stages.
 • Huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten
  • Een maximum van 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen mag de volgende activiteiten bijwonen: burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, erediensten. Vanaf 1 september 2020 worden op koffietafels na begrafenissen 50 mensen toegelaten onder voorwaarden.
  • GEMEENTELIJKE VERSTRENGING: Omwille van de infrastructuur en het respecteren van de sociale distancing zijn er tijdens burgerlijke huwelijken in het gemeentehuis 26 aanwezigen toegestaan, buiten het koppel en de aanwezige ambtenaren. Na het verlaten van het gemeentehuis moeten de aanwezigen - omwille van het samenscholingsverbod - het plein voor het gemeentehuis en de parking onmiddellijk verlaten.
 • Evenementen, wedstrijden, straatfeesten, voorstellingen, ... 
  • Op een officieel georganiseerd evenement mogen maximum 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen binnen, en 200 (400 vanaf 1 september 2020) personen buiten aanwezig zijn (dit laatste is eveneens geldig voor statische betogingen). 
  • GEMEENTELIJKE VERSTRENGING: Straatfeesten en zomerstraten worden niet toegelaten tot en met 30 september 2020. 

OPENBARE RUIMTE of PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN

 • Mondneusmasker verplicht bijhebben en dragen
  • Het is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof op volgende plaatsen:
   • winkels en de winkelcentra
   • in winkelstraten en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is
   • bioscopen
   • theater-, concert- en conferentiezalen
   • auditoria
   • gebedshuizen en bezinningsplaatsen
   • musea
   • bibliotheken
   • casino's en de speelautomatenhallen
   • voor het publiek toegankelijke gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen)
   • markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
   • inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten
   • samenscholingen
   • evenementen
   • betogingen
 • Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

HORECA  

 • Maximum met 10 aan tafel
  • Volgende maatregelen dienen nageleefd te worden:
   • een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend) zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd
   • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
   • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
   • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter
 • 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen
  • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter
 • Mondneusmasker
  • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht voor:
   • het zaal- en keukenpersoneel.
   • klanten die zich binnen of op terrassen van horecazaken bevinden tenzij:
    • men neerzit om voeding of drank te consumeren
    • er sprake is van een statische activiteit waarbij de afstand van 1,5 meter strikt is en voortdurend kan worden gerespecteerd.
 • Sluitingsuur = 1 uur
  • Horecazaken mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 1 uur ’s nachts.
 • Registratrieplicht en bijhouden gegevens voor 4 weken
  • De contactgegevens van één klant per tafel moeten worden geregistreerd bij aankomst. Hierbij gelden volgende richtlijnen:
   • De contactgegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres
   • De contactgegevens worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.
   • De contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19 en moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen
   • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

REGISTRATIEPLICHT (algemeen)

 • Registratrieplicht: locaties en procedure
  • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten bijkomend ten opzichte van horecazaken worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:
   • de wellnesscentra
   • de gemeentelijke sportlessen
   • de zwembaden
   • de casino’s en de speelautomatenhallen
   • de feest- en receptiezalen.

De gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.  Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.  Ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

WINKELS

 • Openingsuren
  • Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren. Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22 uur.
 • Winkelen mag per 2, onbeperkt in de tijd
  • Winkelen kan met maximum twee personen. Als deze personen geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel moet de veiligheidsafstand aangehouden worden. Winkels kunnen beslissen om het toch tot één persoon te beperken. Een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

MARKTEN EN KERMISSEN

 • Markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, en de kermissen kunnen doorgaan indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt, jaarmarkten uitgezonderd, of de kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam
  • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of op een jaarmarkt, bedraagt 200, dit aantal wordt verhoogd naar 400 personen vanaf 1 september 2020
  • de markt- en kermiskramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om een mondneusmasker te dragen
  • de markt- en kermiskramers mogen voor consumptie ter plaatse voeding en dranken aanbieden met naleving van de modaliteiten zoals voorzien voor de horeca
  • er wordt maximaal met twee personen gewinkeld, als deze personen geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel moet de veiligheidsafstand aangehouden worden
  • het dragen van een mondmasker is verplicht
  • een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

WERK

 • Thuiswerken is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte ze ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

SPORT

 • Iedereen mag deelnemen aan sportieve wedstrijden. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
  • Sporten in georganiseerd verband is toegestaan:
   • met contact
   • in een groep van maximum 50 personen
   • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
   • als uw uw handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
   • als u de veiligheidsprotocollen volgt
  • Sporten in niet-georganiseerd verband mag:
   • met uw eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast uw gezin (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Weet ook dat u maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein.
   • OF met maximum 10 andere personen zonder contact, met hen respecteert u de afstands- en hygiënerichtlijnen.
  • Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of emailadres.
  • De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.
  • Toeschouwers zijn verplicht een mondneusmaker te dragen.
  • Mondneusmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dit betekent is een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten,...
    
  • Sporten in fitnesscentra:
   • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.

Meer informatie:
Federaal
: www.info-coronavirus.be
Gemeentelijk: Het burgemeesterbesluit van 30 juli 2020 kunt u hier nalezen.