Totaaloverzicht coronamaatregelen

Deze coronamaatregelen zijn geldig op het grondgebied van gemeente Schilde:

UPDATE 7 AUGUSTUS 2020

SOCIALE CONTACTEN en SAMENSCHOLINGEN

 • Bubbel van 5
  • FEDERAAL: Elk huishouden mag maximum met 5, steeds dezelfde personen, afspreken. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen.
 • Samenscholingen: Maximum 10
  • FEDERAAL: Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
 • Georganiseerde activiteiten: maximum 50 
  • FEDERAAL: Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
   • de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
   • de zomerkampen en -stages.
  • GEMEENTELIJKE VERSTRENGING: Er worden geen nieuwe reservaties geaccepteerd in de gemeentelijke infrastructuur tot en met 31 augustus 2020.
 • Huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten
  • FEDERAAL: Een maximum van 100 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
   • burgerlijke huwelijken
   • begrafenissen en crematies
   • erediensten
  • GEMEENTELIJKE VERSTRENGING: Omwille van de infrastructuur en het respecteren van de sociale distancing zijn er tijdens burgerlijke huwelijken in het gemeentehuis 26 aanwezigen toegestaan, buiten het koppel en de aanwezige ambtenaren. Na het verlaten van het gemeentehuis moeten de aanwezigen - omwille van het samenscholingsverbod - het plein voor het gemeentehuis en de parking onmiddellijk verlaten.
 • Evenementen, wedstrijden, straatfeesten, voorstellingen, ... 
  • FEDERAAL: Op een officieel georganiseerd evenement mogen maximum 100 personen binnen, en 200 personen buiten aanwezig zijn (dit laatste is eveneens geldig voor statische betogingen). 
  • GEMEENTELIJKE VERSTRENGING: Straatfeesten en zomerstraten worden niet toegelaten tot en met 30 september 2020. 

OPENBARE RUIMTE of PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN

 • Avondklok tussen 23.30 uur en 6 uur
  • PROVINCIAAL: Het is verboden u op het openbaar domein te begeven tussen 23.30 uur en 6 uur. Met uitzondering van:
   • essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen
   • verplaatsing van of naar het werk
   • het vertrek naar of terugkeer uit vakantie
   • Aangepast op 7 augustus: de hitteperiode zoals bepaald in het persbericht van gouverneur Cathy Berx.
  • GEMEENTELIJKE VERSTRENGING: Het doorgeven en gezamenlijk consumeren van drank, voeding en/of rookwares is verboden in de openbare ruimte.
 • Mondneusmasker verplicht bijhebben en dragen
  • FEDERAAL: Het is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof op volgende plaatsen:
   • winkels en de winkelcentra
   • bioscopen
   • theater-, concert- en conferentiezalen
   • auditoria
   • gebedshuizen en bezinningsplaatsen
   • musea
   • bibliotheken
   • casino's en de speelautomatenhallen
   • winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats
   • voor het publiek toegankelijke gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen)
   • markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
   • inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten
   • samenscholingen
   • evenementen
   • betogingen
    • Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
  • PROVINCIALE VERSTRENGING:
   • Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet te allen tijde op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht een mondneusmasker bij zich hebben.
   • Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet een mondneusmasker dragen op de openbare ruimte én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden.
    • Deze maatregel geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
    • Aangepast op 5 augustus: Deze maatregel geldt niet tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.

HORECA  

 • Maximum met 4 aan tafel
  • FEDERAAL: volgende maatregelen dienen nageleefd te worden:
   • een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan
   • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
   • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
   • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter
  • PROVINCIALE VERSTRENGING: In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot maximum 4 personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde huishouden.
 • 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen
  • FEDERAAL: de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter
 • Mondneusmasker
  • FEDERAAL: het dragen van een mondneusmasker is verplicht voor:
   • het zaal- en keukenpersoneel.
   • klanten die zich binnen of op terrassen van horecazaken bevinden tenzij:
    • men neerzit om voeding of drank te consumeren
    • er sprake is van een statische activiteit waarbij de afstand van 1,5 meter strikt is en voortdurend kan worden gerespecteerd.
 • Sluitingsuur = 23 uur
  • FEDERAAL: horecazaken mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 1 uur ’s nachts.
  • PROVINCIALE VERSTRENGING: horecazaken sluiten om 23 uur
 • Registratrieplicht en bijhouden gegevens voor 4 weken
  • FEDERAAL: De contactgegevens van één klant per tafel moeten worden geregistreerd bij aankomst. Hierbij gelden volgende richtlijnen:
   • De contactgegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres
   • De contactgegevens worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.
   • De contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19 en moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen
   • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
  • PROVINCIALE VERSTRENGING: Individuele registratie is verplicht. Dus niet 1 persoon per gezelschap, maar het hele gezelschap registreert zich. Hierbij gelden volgende richtlijnen:
   • De contactgegevens bestaan uit naam, e-mailadres of telefoonnummer, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek
   • De contactgegevens worden bewaard gedurende 4 weken teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.
   • De horecaondernemers en uitbaters, die onder de registratieplicht vallen, mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren.De verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden.

REGISTRATIEPLICHT (algemeen)

 • Registratrieplicht: locaties en procedure
  • FEDERAAL: De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten bijkomend ten opzichte van horecazaken worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:
   • de wellnesscentra
   • de gemeentelijke sportlessen
   • de zwembaden
   • de casino’s en de speelautomatenhallen
   • de feest- en receptiezalen.

    De gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.  Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.  Ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven.  Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

  • PROVINCIALE VERSTRENGING: Deze gegevens moeten vier weken bijgehouden worden.

WINKELS

 • Openingsuren
  • FEDERAAL: Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren. Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22 uur.
 • Individueel winkelen voor maximum 30 minuten
  • FEDERAAL: Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak. Een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
 • Alcohol verkopen
  • PROVINCIALE VERSTRENGING: Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22 en 6 uur.

MARKTEN EN KERMISSEN

 • Toelatingsvoorwaarden, individueel winkelen, maximum 30 minuten
  • FEDERAAL: Markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, en de kermissen kunnen doorgaan indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
   • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt, jaarmarkten uitgezonderd, of de kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam
   • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of op een jaarmarkt, bedraagt 200
   • de markt- en kermiskramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om een mondneusmasker te dragen
   • de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis
   • de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten
   • de markt- en kermiskramers mogen voor consumptie ter plaatse voeding en dranken aanbieden met naleving van de modaliteiten zoals voorzien voor de horeca. 
   • er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of de kermis aanwezig zijn
   • er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis
   • er wordt op de markt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk
   • een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
  • PROVINCIALE VERSTRENGING: Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels. De markt wordt individueel bezocht en slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen die onder hetzelfde dak wonen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is en dit niet langer dan de periode van maximum 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.
  • GEMEENTELIJKE VERSTRENGING: Kermissen worden verboden tot en met 31 augustus 2020.

WERK

 • Verplicht telewerken tenzij onmogelijk of onwenselijk
  • FEDERAAL: Telewerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte ze ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
  • PROVINCIALE VERSTRENGING: Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.

SPORT

 • Wedstrijden toegelaten, enkel contactloos sporten
  • FEDERAAL: Iedereen mag deelnemen aan sportieve wedstrijden. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
  • PROVINCIALE VERSTRENGING: aangepast op 5 augustus 
   • Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.
   • Voor sporten in georganiseerd verband geldt:
    • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
     • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 50 personen
     • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen 
     • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan 
     • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.
    • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden: 
     • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand… 
     • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
     • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
     • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht
    • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden: 
     • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
     • Enkel contactloos sporten is toegestaan
     • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
   • Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:
    • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen 
    • Enkel contactloos sporten is toegestaan 
    • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.
   • Voor sporten in fitnesscentra:
    • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.

Meer informatie:

Federaal: www.info-coronavirus.be
Provinciaal: Bezoek de website
Gemeentelijk: Het burgemeesterbesluit van 30 juli 2020 kunt u hier nalezen.