Vacatures standplaatsen markt en kermis

Vacatures marktplaatsen

Voor markt 's-Gravenwezel (elke woensdag van 8.30 tot 12.30 uur): 

 • 9 L/m. dames of herentextiel
 • 9 L/m. bakker

Uw kandidatuur indienen kan via:

 • Het online aanvraagformulier
 • Schriftelijk aan:

  College van burgemeester en schepen
  Ter attentie van Kristel Wagemans
  Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

  Indienen doet u via:

  • aangetekende zending met ontvangstbewijs
  • overhandiging brief tegen ontvangstbewijs

 

Vacatures kermissen 

Voor standplaatsen grote kermis Schilde ('s-Gravenwezel):
van zaterdag 17 tot en met dinsdag 20 augustus 2019

Uw kandidatuur indienen kan schriftelijk aan:

College van burgemeester en schepen
Ter attentie van Kristel Wagemans
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Onder toevoeging van:

 • afschrift van machtiging
 • geldig attest risicoanalyse van kermistoestel
 • alle nuttige informatie en documentatie van attractie
 • attest brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid in functie van de uitbating van de attractie.