Vrouw die springt naar woord JOB

Als beleidscoördinator ben je verantwoordelijk voor de afdeling sociale zaken van gemeente en OCMW Schilde en maak je deel uit van het managementteam.  Je bent begaan met het welzijn van de bevolking van Schilde, je communiceert vlot met verschillende teams en bent een geboren netwerker en bruggenbouwer.

Je hebt zin om de sociale dienstverlening te versterken en bent een empathisch, verbindend persoon met een hart voor kwetsbare kinderen, senioren en gezinnen. Bovendien zit coördineren en strategisch denken in je bloed. Je voorziet de bestuursorganen van alle nuttige informatie voor beleidsvoering met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening.

 • Je staat in voor een optimale onderlinge afstemming tussen de teamverantwoordelijken en medewerkers zodat de teams thuiszorg en de sociale dienst binnen de afdeling sociale zaken op een hechte manier samenwerken met elkaar en binnen de hele organisatie, en de medewerkers optimaal functioneren.
 • Je coördineert de werking van de afdeling om een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de inwoners van Schilde.
 • Je neemt initiatief zodat de afdeling sociale zaken inspeelt op lokale noden en maatschappelijke tendensen, op lokaal en bovenlokaal gebied.
 • Je ondersteunt de medewerkers voor moeilijke dossiers van cliënten.
 • Je bent lid van het managementteam.
 • Grondige kennis van de specifieke wetgevingen met betrekking tot welzijn en sociaal beleid (OCMW-wetgeving,  het recht op maatschappelijke integratie, sociale wetgeving)
 • Kennis van de sociale kaart
 • Inzicht in de welzijnssector en specifieke diensten (o.a. kinderopvang, inburgering, gezondheidszorg, schoolopbouwwerk, werkgelegenheid, ouderenzorg)
 • Kennis van de organisatie van de gemeentelijke en OCMW-dienstverlening en de bevoegdheden en werking van de verschillende bestuursniveaus in België.
 • Leidinggevende competenties
 • Betrouwbaarheid
 • Open en opbouwend samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Respectvol en loyaal handelen
 • Coördineren
 • Plannen en organiseren
 • Besluitvaardigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Bruto maandloon min. 3.815,69 euro – max. 5.817,84 euro, berekend op basis van relevante werkervaring (alle overheidservaring en max. 10 jaar in de privésector).  Een individuele loonberekening kan opgevraagd worden.
 • Hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en glijdende werkuren.
 • Voltijds (38/38) met een proeftijd van 12 maanden
 • Onbepaalde duur
 • Werfreserve van één jaar

Wie kan zich kandidaat stellen? 

Kandidaten: 

 • met een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs 
 • met minimaal 3 jaar relevante beroepservaring
 • die voldoen aan de vereiste over de taalkennis
 • die passend gedrag kunnen aantonen met een uittreksel uit het strafregister. 

Hoe stel je je kandidaat?

Bezorg je cv, motivatiebrief en kopie van je diploma via onderstaande button.  Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking.

Stel je hier kandidaat
 1. Schriftelijke proef (drie delen: management en leiderschapskwaliteiten, financieel economisch inzicht, competentieproef): 9 november 2021 om 19 uur, gemeentehuis Schilde, Brasschaatsebaan 30, Schilde. Kandidaten die op elk onderdeel minstens 50% behalen worden uitgenodigd op de mondelinge proef. 
 2. Mondelinge proef: 19 november 2021, gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde. 
 3. Assessmentcenter: tussen 22 en 25 november 2021 bij Fenix Consulting.  Kandidaten die op de schriftelijke en op de mondelinge proef minstens 50% behalen en in het totaal 60%  worden uitgenodigd voor het assessmentcenter.

Functieprofiel beleidscoördinator sociale zaken

Ilse Konings
03 380 16 08
ilse.konings@schilde.be