Rekenmachine

Wij zoeken

 • Een businesspartner voor de collega’s, een ondersteuner van hun aankoopproces van A tot Z.
 • Iemand die de markt screent en onderhandelt met respect voor de wetgeving overheidsopdrachten en voor de interne procedures.
 • Je beheert onze verzekeringsportefeuille en je bent het intern en extern aanspreekpunt voor advies over verzekeringszaken en schadegevallen.
 • Coördineren van de overheidsopdrachten in functie van het beleid en van de aanvragende dienst.
 • Noodzakelijke ondersteuning geven bij de realisatie van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten.
 • Organiseren en coördineren van de centrale aankoop van alle (gegroepeerde) bestellingen en contracten, zoals verzekeringen.
 • Mee opmaken en opvolgen van de meerjarenplanning en budgetvoorstellen.
 • Systematische rapportering en levering van statistieken omtrent dossiers die je behandelt.
 • Elektronische en papieren archivering van behandelde dossiers.
 • Geïndexeerd bruto maandloon min. 2.509,94 euro - max. 4.229,17 euro
 • Alle overheidservaring en max. 10 jaar relevante ervaring in de privésector tellen mee voor de berekening van het loon.
 • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, glijdende werkuren, permanente bijscholing voor je vakgebied.
 • Voltijds (38/38)
 • Statutair
 • Onbepaalde duur

Wie kan zich kandidaat stellen?

Kandidaten in het bezit van een diploma bachelor of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur van een studierichting ter zake.

Hoe stel je je kandidaat?

Bezorg je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma enkel via onderstaand formulier.

Stel je kandidaat
 • Schriftelijke proef (gevalstudie en competentieproef): maandag 4 oktober 2021 om 19 uur in De Wip, Speelhofdreef 44, 2970 Schilde
 • Mondelinge proef: dinsdag 26 oktober 2021
 • Er wordt een werfreserve aangelegd voor één jaar.

Bekijk het omschrijvingsdocument dat voor jou van toepassing is:

Omschrijvingsdocument themaconsulent aankoop en verzekeringen aanwerving (externe kandidaten)

Omschrijvingsdocument themaconsulent aankoop en verzekeringen interne mobiliteit (interne kandidaten)

Omschrijvingsdocument themaconsulent aankoop en verzekeringen bevordering naar B1-B3 (interne kandidaten)