Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en de bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden dan om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen. In Schilde schuiven we 13 adviesraden naar voor en dit voor thema's zoals: cultuur, jeugd, ondernemen, milieu, sport, senioren, ruimtelijke ordening  ... Elke adviesraad heeft een eigen manier van vergaderen.

Lees meer over de adviesraden

Omdat we de komende jaren echt iedereen bij de gemeentelijke adviesraden willen betrekken, richten we deze oproep aan elke inwoner! Want we willen de komende jaren rond de tafel zitten en jouw mening horen. Adviesraden zijn ook de ideale weg om klemtonen te leggen en thema's naar voor te brengen die jullie belangrijk vinden in onze gemeente.

Overtuigd? Stel je dan online kandidaat namens je vereniging, als deskundige of uit enthousiasme. 

Ik doe mee!