Verwaarloosde woningen en gebouwen

Wat 

We hechten veel belang aan degelijke huisvesting en een mooi straatbeeld. Daarom gaat er bijzondere aandacht naar het opsporen van leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen. Om op de inventaris te komen, wordt het puntenverslag ingevuld en moet de eindscore hoger zijn dan twaalf. Na twaalf maanden inventarisatie volgt een jaarlijkse oplopende heffing tenzij een vrijstelling van toepassing is.

Wat is verwaarlozing?

Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd als er gebreken of verval aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten worden vastgesteld.