De persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het OCMW geeft je daarbij de volgende garanties:

  • jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening (online) te realiseren.
  • de verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • je hebt steeds toegang tot jouw persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met jouw persoonsgegevens te laten verbeteren.
  • het sociaal huis treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.