Rup Turnhoutsebaan Oost

Persbericht van 21 juni 2021

De gemeenteraad buigt zich maandag 21 juni over het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Turnhoutsebaan – Oost’. Dit plan bepaalt bestemmingen en voorschriften voor het gebied tussen de antitankgracht en de gemeentegrens met Zoersel. Het einddoel is een ruimte creëren die bijdraagt aan de uitbouw van een ondernemersvriendelijk klimaat in de gemeente. Een openbaar onderzoek is de volgende fase. Hierbij krijgt iedereen de kans om het ontwerp met bijhorende plannen en bijlagen in te kijken en eventuele opmerkingen te formuleren.

Timing
De publieke raadpleging en participatie in maart 2019 vormden een eerste stap bij de opmaak van het RUP ‘Turnhoutsebaan – Oost’. In een tweede fase werden de adviezen en inspraakreacties verwerkt in een scopingnota. Dit leidde tot het voorontwerp dat nu op 21 juni zal worden goedgekeurd om te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Als alles vlot verloopt, gebeurt de definitieve vaststelling van het RUP in maart 2022.

Marian Van Alphen
Met de opmaak van dit RUP wordt een volgende stap gezet in de uitbouw van een duurzaam en ondernemersvriendelijk klimaat in Schilde. Het RUP wil een toekomstgericht en veerkrachtig plan zijn dat de basis vormt voor de inrichting van de ruimte in het gebied Turnhoutsebaan Oost.
Marian Van Alphen
Schepen voor ruimtelijke ordening

Wat is dat nu juist, een RUP?
Klik hier voor meer informatie.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: