Voorlopig rijbewijs

Wat 

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagens) kunt u kiezen uit volgende twee modellen:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. De begeleider wordt op het voorlopig rijbewijs vermeld. 
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voor het besturen van voertuigen uit de andere categorieën bestaat een derde soort voorlopig rijbewijs. Contacteer de dienst burgerzaken voor meer informatie hierover.

Een begeleider moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • sedert ten minste acht jaar titularis zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B (6 jaar indien de leerling gaat voor een andere categorie dan B)
 • de leeftijd bereikt hebben van ten minste 24 jaar voor categorie C, CE, C1, C1E
 • de leeftijd bereikt hebben van ten minste 27 jaar voor categorie D, DE, D1, D1E
 • geen vervallenverklaring van het recht tot sturen hebben opgelopen binnen de drie laatste jaren
 • de verblijfsvoorwaarden in België vervullen
Voorwaarden 
 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
Hoe 

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen 

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider:

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
 • rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • elektronische identiteitskaart

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider:

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
 • elektronische identiteitskaart

Voor de aanvraag van het voorlopig rijbewijs moet u zelf naar de dienst burgerzaken komen.

Prijs 

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel: 20 euro