Jaarlijkse conservatie- en restauratieprojecten

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een bedrag in haar begroting voor het uitvoeren van conservatie- en restauratieprojecten.

In 2015-2016 wordt met dit budget de voormalige kerkmuur aan het Lodewijk De Vochtplein gerestaureerd. Na de restauratie van de kerkmuur zal het Christusbeeld teruggehangen worden.