Raad voor Cultuurbeleid

Openingsuren & contact

Cultuur en bibliotheek

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen:Gesloten
Telefoon03 380 16 28
cultuur [at] schilde.be

Een geïnteresseerde en/of deskundige inwoner kan via deze raad participeren aan de verschillende aspecten van het culturele beleid. Zowel individuele inwoners als culturele verenigingen kunnen stemgerechtigd lid worden en eventueel toetreden tot het bestuur indien zij verkozen worden. 
 

Wat zijn de taken van de Raad voor Cultuurbeleid?

Samen met individuele inwoners, socioculturele verenigingen en andere overlegorganen:

 • actief op zoek gaan naar de behoeften op het vlak van cultuur 
 • deze behoeften bespreken
 • op zoek gaan naar oplossingen.

Hoe gebeurt dit?

 • ​​Dit gebeurt jaarlijks drie keer tijdens de georganiseerde overlegmomenten (Open Cultuurraad) of op extra bijeenkomsten wanneer dit nodig blijkt.
 • De raad verwerkt deze informatie tot geschreven adviezen die zij bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.
 • Het bestuur verwerkt deze adviezen in het beleid of motiveert een eventuele afwijzing.

Deze brede samenwerking zorgt voor een sterk draagvlak ter ondersteuning van beslissingen. Het geeft mee vorm aan een effectief beleid dat afgestemd is op de reële noden.

Waarover gaan deze adviezen concreet?

 • de acties voor cultuur binnen het strategisch meerjarenplan
 • de culturele agenda
 • te klasseren monumenten
 • naamgeving van straten
 • erkenning en subsidiëringing van verenigingen
 • socioculturele infrastructuur
 •  …
   

Verslagen 

De verslagen en adviezen zijn op te vragen via cultuur [at] schilde.be.