Sportraad

Openingsuren & contact

Sport en gezondheid

Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(17/08) tot en van tot
Telefoon03 380 07 40
sport [at] schilde.be

De Sportraad wil zo veel mogelijk inwoners aan het bewegen krijgen en zo de lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van onze inwoners stimuleren. Het nieuwe decreet ‘lokale sport-voor-allen-beleid’ heeft de rol van de Sportraad actiever gemaakt en de raad een belangrijke rol toegewezen bij het tot stand komen van het gemeentelijk sportbeleidsplan en het vernieuwde erkennings- en subsidiereglement.
 

Bestuur

De algemene vergadering van de Sportraad komt driemaal per jaar samen en is samengesteld uit enerzijds leden van de sportverenigingen uit Schilde en ’s-Gravenwezel en anderzijds sportdeskundigen. Uit de leden van de algemene vergadering, wordt over een Raad van Bestuur gestemd die maandelijks samenkomt. De Sportraad formuleert spontaan advies over hoe bv. de sportinfrastructuur of het bestaande sportaanbod verder uitgebouwd en verbeterd kunnen worden. De noden en wensen van inwoners en sportverenigingen uit de gemeente worden daarbij onder de loep genomen. De raad zoekt naar oplossingen en werkt concrete voorstellen uit.

voorzitter: François Van den Plas, vos.secretariaat [at] telenet.be

Verslagen

De verslagen zijn op te vragen via erbeweegtwat [at] schilde.be (subject: Verslag%20sportraad) .