Basis- en werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen

Hieronder vindt u het subsidiereglement voor erkende seniorenverenigingen.