Terugbetaling door ziekenfonds

Ziekenfondsen geven diverse voordelen voor kinderen (ook +12 jaar) en volwassenen. Ze hebben hiervoor specifieke formulieren.

Hoe gaat u te werk? 

  1. Download het formulier van uw ziekenfonds.
  2. Vul uw deel van het formulier volledig in.
     
  3. Geef het formulier van uw ziekenfonds (met kleefbriefje) af op de dienst sport en gezondheid of de dienst gezin en welzijn én geef aan voor welke activiteit u graag tegemoetkoming wilt krijgen.
     
  4. Het ingevulde en ondertekende formulier bezorgt u aan uw ziekenfonds.