Mag ik iets verdienen?

Een vrijwilliger ontvangt geen loon. Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. Toch laat de wet toe om vrijwilligers een onkostenvergoeding te geven. Dit is een terugbetaling van kosten die de vrijwilliger maakt. Op deze vergoeding zijn geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen verschuldigd als ze niet hoger is dan 1.334,55 per jaar of 33,36 euro per dag. 

 • Het is niet verplicht om vrijwilligers te vergoeden. 
 • De vrijwilliger moet er zelf op letten dat hij verschillende soorten vergoedingen niet vermengt. De organisatie moet wel duidelijk maken of ze al dan niet een vergoeding voorziet en wat deze inhoudt. Een uitzondering hierop is het combineren van de forfaitaire kostenvergoeding en een terugbetaling van vervoerskosten tot 2.000 kilometer per jaar en per vrijwilliger.
 • Hij zorgt er ook zelf voor dat hij het maximumbedrag niet overschrijdt.

Er zijn drie soorten vergoedingen.

 • Forfaitaire of vaste vergoeding
  Dit is een vast bedrag dat de kosten moet dekken die een vrijwilliger maakt om het vrijwilligerswerk te kunnen uitoefenen. Een bewijs van deze kosten is niet nodig. De vrijwilliger moet zelf waken over welke maximumbedragen hij mag ontvangen.
 • Reële of variabele vergoeding
  Dit is de terugbetaling van de gemaakte kosten. Een voorbeeld hiervan is de kilometervergoeding. Van deze kosten moet de organisatie wel een bewijs krijgen. Deze vergoeding is in theorie onbegrensd. Maar buitensporige uitgaven worden niet aanvaard.
 • Vergoeding in natura
  Een vergoeding in natura is bijvoorbeeld een waardebon, een geschenkje, … .