Wie kan een zaal huren in Werf 44?

Volgende gebruikersgroepen kunnen een zaal huren in Werf 44

Categorie A gemeentediensten, OCMW
Categorie B adviesraden, parochies, brandweer, politie
Categorie C door de gemeente Schilde erkende verenigingen, scholen in Schilde en
politieke partijen uit Schilde
Categorie D muziek- en woordacademie niet-schoolwerking
(concerten en niet-schoolgebonden activiteiten)
Categorie E niet-erkende verenigingen en inwoners van de gemeente Schilde,
concessiehouder van de horecagelegenheid gevestigd in Werf 44
Categorie F in Schilde gevestigde bedrijven die een niet-commerciële activiteit wensen te organiseren

 

Afwijkingen worden voorgelegd aan het directiecomité van het AGB. Commerciële vennootschappen en handelszaken kunnen geen zalen of lokalen huren om commerciële activiteiten uit te voeren. Bekijk ook het reglement en de tarieven.