Wat is vrijwilligerswerk?

"Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. De vrijwilliger is een individueel persoon."

Dat staat zo in de wet op het vrijwilligerswerk van 3 juli 2005.

De definitie in detail

 • Activiteit
  Vrijwilligerswerk is actief organiseren, begeleiden, iets ondernemen, … . Zo kunt u als chauffeur personen met een verminderde mobiliteit vervoeren, achter de toog staan in het jeugdhuis, als leider van de jeugdbeweging een spellenzondag begeleiden, … . Maar sporten in clubverband, naar een workshop gaan of naar een festival trekken, is geen vrijwilligerswerk.
   
 • Onbezoldigd
  Vrijwilligerswerk is onbetaald. Vrijwilligers mogen wel een onkostenvergoeding ontvangen. Aan de onkostenvergoeding zijn voorwaarden verbonden.
   
 • Onverplicht
  Niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Het mag dus niet gaan om een stage of een alternatieve straf.
   
 • Ten behoeve van één of meer personen: een groep, organisatie of van de samenleving
  Deelnemen aan een zelfhulpgroep, familie en vrienden helpen, vallen niet onder deze definitie.
   
 • Ingericht door een organisatie
  • private organisatie zonder winstoogmerk, zoals sommige beschutte werkplaatsen, openbare ziekenhuizen, …
  • een feitelijke vereniging (vzw)
  • een publieke organisatie zonder winstoogmerk zoals OCMW, openbaar bestuur, ... .
 • Buiten familie- of privéverband
  Een buur een lift geven naar de kliniek is geen vrijwilligerswerk, tenzij u deze rit uitvoert in opdracht van een MMC (Minder Mobielen Centrale van het OCMW) of binnen het kader van het Persoonlijke Assistentie Budget (PAB).
   
 • Buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of een statutaire aanstelling
  Dezelfde activiteiten mogen niet als werknemer én vrijwilliger worden uitgeoefend voor dezelfde werkgever.