Gemeentelijke KMO- en vrije beroepenraad

Wat is de gemeentelijke KMO- en vrije beroepenraad?

De Gemeentelijke KMO- en vrije beroepenraad (hierna GKVR) is een adviesraad voor lokale economie (distributie, ambachten/kleinindustrie, dienstverlening) en vrije beroepen. 
 

Wat zijn de taken van de GKVR?

 • De GKVR gaat beraadslagen over alle aangelegenheden die op gemeentelijk vlak rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten en belangen van de zelfstandige ondernemers, ondernemingen en de beoefenaars van een vrij beroep.
 • De GKVR coördineert en bevordert de lokale economie door overleg, samenwerking en informatie, evenwel zonder consumentgerichte commerciële activiteiten te ontwikkelen.
 • De GKVR adviseert het gemeentebestuur in alle aangelegenheden die te maken hebben met het beleid op vlak van lokale economie, activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep, en dit zowel op eigen initiatief als op verzoek van het gemeentebestuur.
 • De GKVR is verantwoordelijk voor de cadeaucheque.
   

Hoe is de GKVR opgebouwd? 

Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit leden die minstens één jaar actief zijn in de gemeente en geen verkozen politiek mandaat uitoefenen. Concreet:

 • 3 afgevaardigden van de vereniging Winkelcentrum Schilde vzw
 • 3 afgevaardigden van de vereniging Middenstandsbond 's-Gravenwezel
 • 1 afgevaardigde van de grootwinkelbedrijven
 • 1 afgevaardigde van de ambachtslui of productiebedrijven
 • 1 ambulante handelaar zetelend in de Marktcommissie
 • 3 afgevaardigden van de vrije beroepen

De leden van het dagelijks bestuur zijn stemgerechtigd, hun mandaat is onbezoldigd en wordt toegekend voor een periode van drie jaar. De leden van het dagelijks bestuur zijn herverkiesbaar.
 

Verslagen en website

De verslagen zijn op te vragen via de website van de GKVR.

Statuten

U kunt hieronder de statuten van de gemeentelijke KMO - en Vrije Beroepenraad nalezen.