Persoonlijke gegevens
2970 Schilde
Onderwijstoelage
Ik vraag de onderwijstoelage aan voor:
40 euro per kind
60 euro per kind
80 euro per kind
Financiële gegevens 1
Ik heb recht op een tussenkomst, omdat ik voldoe aan volgende voorwaarde
Financiële gegevens 2
EN omdat ik voldoe aan volgende voorwaarde
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 22475,49 euro verhoogd met 4160,94 euro per persoon ten laste.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Ik ben ervan op de hoogte dat deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het OCMW van Schilde.
Ik verklaar op de hoogte te zijn dat het OCMW mijn verklaringen zal controleren en indien nodig gegevens zal opvragen.
De persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Het OCMW geeft u daarbij de volgende garanties:
  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on- line) te realiseren.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • u hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
  • het sociaal huis treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.