Reglement - procedure klachtenbehandeling gemeentebestuur Schilde en OCMW Schilde

Datum goedkeuring: 23 april 2019
Publicatiedatum: 2 mei 2019
Geldig vanaf: 7 mei 2019