Privacyverklaring

De gemeente Schilde respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners en klanten. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de richtlijnen van de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking), GDPR (General Data Protection Regulation) - wet van 25 mei 2018.

1. Wat gebruiken we en waarom?

We verzamelen en gebruiken alleen het strikt minimum aan gegevens dat we nodig hebben voor het uitvoeren van een dienst of die we wettelijk moeten vragen voor een vergunning/dossier. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u uitdrukkelijk de toestemming om deze te verwerken voor de afgesproken dienstverlening. Uw informatie gebruiken we alleen intern én voor het afgesproken doel. Indien we uw persoonsgegevens voor andere, extra zaken willen gebruiken dan zullen we hiervoor opnieuw contact opnemen met u om uw toestemming te vragen.
 

2. We delen geen gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Indien we voor het uitvoeren van een taak of opstellen van een dossier beroep moeten doen op een extern bedrijf (bv. softwarefirma, adviesbureau, …) of een andere overheidsinstantie dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader. Onze gemeente treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te voorkomen dat derden misbruik maken van informatie die wij over u bewaren.
 

3. De bewaartermijn en recht om vergeten te worden

Wenst u in de toekomst geen gelijkaardige dienstverlening meer te gebruiken, vraag dan aan de betrokken dienst om uw klantgegevens te schrappen. Uiteraard kunt u bij een volgende gelegenheid/activiteit uw gegevens doorgeven aan die dienst om opnieuw gebruik te maken van hun aanbod. Om wettelijke redenen zullen uw gegevens bij sommige dossiers nooit of pas na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht kunnen verwijderd worden.
 

4. Recht op inzage en correctie

U hebt het recht op een kopie van uw eigen persoonlijke gegevens. U mag ze inkijken, vragen om ze aan te passen of te verwijderen. Hiervoor neemt u contact op met de betrokken dienst. Voor nieuwsbrieven volstaat het te klikken op de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief om uw contactgegevens te laten verwijderen.
 

5. Gebruik van foto's

Wanneer u uw toestemming wil intrekken voor de online publicatie van een foto, neem dan contact op met de betrokken dienst.
 

6. Een probleem melden

Merkt u dat uw gegevens niet werden gebruikt voor een doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, neem dan contact op met de betrokken dienst of met de Gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming, kortweg de DPO (Data Protection Officer). Vraag uitleg en bespreek welke opties er zijn om de dienstverlening aan te passen. U kunt met hem contact opnemen via privacy [at] schilde.be of via www.schilde.be/melding - rubriek ‘privacy en gegevensbescherming’.
 

7. Meer informatie

Gemeente Schilde verbindt zich ertoe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 

8. Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden als omstandigheden dit vereisen. Via de versienaam en aangepaste datum ziet u meteen of de tekst vernieuwd werd. We raden u aan om deze verklaring af en toe opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw informatie beschermen.

Versie 1.0 – 23 mei 2018

Vind ik leuk