Organisatie
Straat en huisnummer - postcode en gemeente
Omschrijving initiatief
Exact adres van waar het initiatief plaatsvindt
Geef een duidelijk overzicht van de kosten volgens structuur: omschrijving + kostprijs