op locatie

Een jaar geleden onderzochten we samen met hogeschool Thomas More de behoeften van 60-plussers in Schilde. Hoe willen zij (G)ouder worden in Schilde? Het onderzoek wees onder meer op de vraag naar meer activiteiten in ’s-Gravenwezel. Buurthuis De 4 Wieken organiseert daarom vanaf mei 2024 nu ook activiteiten in de cafetaria van de serviceflats van Sint-Lodewijk.