Kinderopvang Het appeltje

Persbericht van 18 maart 2024

De gemeenteraad van Schilde keurt vandaag het reglement goed voor een pakket gloednieuwe maatregelen ter ondersteuning van de zelfstandige kinderdagverblijven in de gemeente. Zoals in heel Vlaanderen, kampt ook Schilde met een acuut tekort aan kinderopvang voor de allerkleinsten. Door dit ondersteuningspakket in te voeren, wil lokaal bestuur Schilde actief nieuwe opvanginitiatieven stimuleren en het aantal plaatsen bij bestaande gezins- en groepsopvang in de gemeente verhogen. Daarbij ligt de focus niet alleen op kwantiteit, maar ook op kwaliteit. Naast een financieel duwtje in de rug, krijgen kinderdagverblijven nu de mogelijkheid om gratis spelmateriaal te ontlenen en kosteloos vorming te volgen.

Marian Van Alphen
Het tekort aan plaatsen in de kinderopvang is alom gekend. Dit is in Schilde niet anders. We verhoogden het aantal plaatsen aangeboden door de gemeente maar dat is lang niet voldoende. Daarom geven we zowel nieuwe als bestaande opvanginitiatieven nu ook hoognodige extra zuurstof!
Marian Van Alphen
Schepen van welzijn

Het ondersteuningspakket:

  • Een eenmalige toelage van 200 euro per opvangplaats voor alle organisatoren van bestaande kinderopvanginitiatieven vergund door het agentschap Opgroeien
  • Een eenmalige toelage van 400 euro per extra opvangplaats bij alle organisatoren van bestaande kinderopvanginitiatieven vergund door het agentschap Opgroeien 
  • Een eenmalige toelage van 400 euro per opvangplaats voor alle organisatoren van nieuwe kinderopvanginitiatieven vergund door het agentschap Opgroeien
  • De mogelijkheid tot uitlenen van spelmateriaal bij de dienst kinderopvang van lokaal bestuur Schilde
  • Een aanbod gratis vormingen aangeboden door de dienst kinderopvang van lokaal bestuur Schilde
Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Zuurstof aan kinderopvang' uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: