rat

Sinds 1 januari 2022 kun je bij de gemeente geen rattenvergif meer verkrijgen. Het gratis verdelen van rattenvergif is immers verboden door een besluit van de Vlaamse Regering.

Wat moet er vanaf nu dan wel gebeuren om een rattenprobleem te vermijden of te bestrijden?

Vermijden is beter dan bestrijden!

 1. Maak je tuin om te beginnen zo onaantrekkelijk mogelijk voor ratten. Zorg ervoor dat er geen vochtige en donkere plaatsen waar voedsel ligt te vinden zijn. Dit kan je doen door op volgende zaken te letten:
  • Laat geen overbodig voedsel in een kippenren of op de composthoop liggen.
  • Sluit alle voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af.
  • Naar je composthoop breng je tuin- en keukenafval, maar gooi er geen gekookte etensresten, vlees of vis op.
 2. Maak gebruik van een gesloten compostvat.
  • Plaats het vat op tegels zodat ratten er niet onder kunnen graven.
  • Belucht de inhoud van je compostvat elke dag met een beluchtingsstok.
  • Voeg ook materialen toe zoals gesnipperde takken en afgevallen boombladeren. Die zwakken de geur van keukenresten af.

Toch bestrijden? Zo ga je best te werk.

 1. Probeer ratten eerst te bestrijden zonder vergif.
 2. Je kunt ze verjagen met de geur van zwarte peper of eucalyptus.
 3. Rattenklemmen, geplaatst in een bakje waar alleen ratten en muizen in kunnen, zijn ook een goede oplossing.
 4. Gebruik je toch rattenvergif, zorg dan voor een product dat geschikt is voor de bestrijding van ratten in de tuin. Producten voor binnen mag je niet altijd buiten toepassen en omgekeerd.

Rattenvanger
Nog niet voldoende effectief? Dan komt onze rattenvanger je graag verder helpen.