Muilkorf

Persbericht van 16 mei 2022

Het bijtincident met twee Staffordshire terriërs dat einde maart in Schilde plaats vond, leidde tot heel wat opschudding. Dit werd nogmaals onderstreept door twee ingediende petities. Het lokaal bestuur is zich ten zeerste bewust van het belang dat de inwoners van Schilde aan dit voorval hechten en ondernam onmiddellijk actie. Zo werd het voorval met de nodige grondigheid onderzocht en werden er aan de eigenaars van de honden uitgebreide veiligheidsmaatregelen opgelegd. Het lokaal bestuur keurt vanavond tijdens de gemeenteraad een protocol bij incidenten met agressieve honden goed. Dit stappenplan treedt in de toekomst in werking na een melding van agressief gedrag bij honden of van een eventueel bijtincident. 

Dirk Bauwens
Incidenten met agressieve honden veroorzaken onveiligheid en ongerustheid. Dit protocol zorgt voor algemene duidelijkheid. Zo weten zowel hondeneigenaars als buurtbewoners welke stappen de gemeente onderneemt na een voorval en blijft de rust bewaard.
Dirk Bauwens
Burgemeester

Het protocol

Het protocol bij incidenten met agressieve honden gaat uit van het basisprincipe dat de te nemen maatregelen zowel effectief als mens- en diervriendelijk moeten zijn. De balans tussen veiligheid voor de omgeving en het belang van de hond en zijn houder moet correct zijn. Het protocol maakt een verschil tussen voorvallen waarin de hond effectief beet of enkel agressief gedrag vertoonde.  Na een melding bij de politie worden er steeds twee stappen doorlopen. Eerst wordt het incident onderzocht, daarna worden de te nemen maatregelen bepaald.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: