Zonnepanelen

Persbericht van 15 november 2021

Vanavond geeft de gemeenteraad officieel groen licht voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van GLS De Wingerd. Ook de financiering van de installatie op het dak van GC Werf 44 wordt goedgekeurd. Voor de realisatie van project De Wingerd wordt samengewerkt met energiecoöperatie Zonnewind. De installatie op het dak van Werf 44 wordt met grote waarschijnlijkheid door Fluvius uitgevoerd. 
De grootste winst is er voor het klimaat, door de verwachte totale jaaropbrengst van 122.822 kWh en 18,2 ton CO2-reductie.

Olivier Verhulst
“We zetten volop in op de vermindering van CO2-uitstoot. Hernieuwbare energie maakt hier een belangrijk deel van uit. De belangrijkste bron voor onze gemeente is zonne-energie. De daken van de gemeentelijke gebouwen willen we daarom maximaal benutten. De installaties op GLS De Wingerd en GC Werf 44 zijn de eerste proefprojecten.”
Olivier Verhulst
Schepen voor milieu
Gemeentelijke basisschool De Wingerd

Project GLS De Wingerd

Het project GLS De Wingerd in cijfers
Op het dak van GLS De Wingerd worden 40 zonnepanelen geplaatst. De installatie zal jaarlijks zo'n 16.560 kWh groene stroom produceren waarvan gemiddeld 7.600 kWh rechtstreeks door de school wordt verbruikt. Dit komt neer op een jaarlijkse CO2-reductie van 3,3 ton en een besparing op de energiefactuur van ongeveer 28.000 euro over 25 jaar of gemiddeld 1.120 euro per jaar. 

Inwoners worden aandeelhouders
Het bijzondere aan de installatie op het dak van GLS De Wingerd is de samenwerking met energiecoöperatie Zonnewind. Deze biedt inwoners de mogelijkheid om aandeelhouder te worden en mee te investeren. Het zo met 100 % burgerkapitaal gefinancierde project, start in het voorjaar van 2022.
Het is een concept dat perfect breder kan worden uitgerold. In de nabije toekomst wordt er samengezeten met verschillende scholen in onze gemeente. Zo kan Zonnewind hen informeren en de nodige ondersteuning  bieden om ook in dit project te stappen.

Zonnewind CV

Een win-win-win voor gemeente, inwoners en klimaat
Door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen, wekt de gemeente groene stroom op om lokaal te gebruiken. Energiecoöperatie Zonnewind geeft inwoners de kans mede-eigenaar te worden van het zonnedak. Bij winst keert Zonnewind bovendien aan iedere vennoot een jaarlijks dividend uit. Het wettelijk maximum hiervoor is 6 %. Zo komt de opbrengst terug bij de lokale gemeenschap. De CO2 uitstoot in de gemeente gaat naar beneden en zo wordt het klimaat uiteindelijk de grootste winnaar.

Werf 44

Project GC Werf 44

Het project GC Werf 44 in cijfers
De installatie op het dak van GC Werf 44 wordt gefinancierd door de gemeente zelf en omvat niet minder dan 309 panelen. De installatie zal dan ook jaarlijks 106.262 kWh groene stroom produceren, waarvan gemiddeld 69.152 kWh rechtstreeks door GC Werf 44 wordt verbruikt. Dit komt neer op een jaarlijkse CO2-reductie van 14,9 ton en een besparing op de energiefactuur van het gemeenschapscentrum van gemiddeld 8.962 euro per jaar. Voor de projectrealisatie wordt er met grote waarschijnlijkheid met Fluvius samengewerkt. Ook de start van dit project staat gepland voor het voorjaar van 2022.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: