Projectfiche

Locatie Turnhoutsebaan in Schilde-Bergen (tussen het kruispunt met de Van de Wervelaan en het kruispunt met de Houtlaan)
Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Aard van de werken
  • Verbeteren van de doorstroming voor het openbaar vervoer door de aanleg van een afzonderlijke busbaan.
  • Verhogen van de toegankelijkheid van de bushaltes.
  • Verhogen van de veiligheid voor fietsers
Voorziene timing

De plannen voor dit project zijn nog in opmaak. De timing van de uitvoering is momenteel onbekend. Voor de laatste updates, kun je terecht op de website van het AWV.

Voorziene hinder

De plannen voor dit project zijn nog in opmaak. De mogelijke hinder is momenteel onbekend. Voor de laatste updates, kun je terecht op de website van het AWV.