belastingbrief

Door de coronacrisis zijn er geen zitdagen van de belastingcontrole in het gemeentehuis. Je kunt je aangifte telefonisch laten invullen, maar het is  dit jaar ook mogelijk om hulp op kantoor te krijgen. Dan moet je wel een telefonische afspraak maken vóór 30 juni

Eerste stap: telefonische hulp

  • Bel naar het nummer op de bruine envelop van de aangifte en houd je identiteitskaart bij de hand. 
  • Je krijgt een afspraak om samen je aangifte telefonisch in te vullen. 
  • Vul je de aangifte in via Tax-on-web? Surf hiervoor naar MyMinfin.be en meld je aan om toegang te krijgen tot jouw aangifte of tot jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Tweede stap: hulp in een bureau van de administratie (indien telefonische hulp niet volstaat)

Kan je om uitzonderlijke redenen niet via de telefoon geholpen worden, bijvoorbeeld door taal-, lees- of spraakproblemen of door een heel complexe aangifte? 

  • Bel naar het nummer op de bruine envelop van de aangifte en houd je identiteitskaart bij de hand. 
  • Een medewerker van de FOD Financiën maakt een afspraak om samen je aangifte in september in te vullen.
  • Aangiftes die met hulp op kantoor worden ingevuld in september worden niet gezien als laattijdige aangiftes, mits de afspraak werd gemaakt vóór 30 juni en je niet in staat bent je aangifte telefonisch te laten invullen.